Windows’ta Ağ Bağdaştırıcısı nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır

Ağları ve İnternet

Ağ Arayüz Kartı (NIC), bir bilgisayarı ağ bağlantısı olarak bilinen bir bilgisayar ağına bağlayan ve bilgisayarın ağdaki diğer cihazlarla iletişim kurmasını sağlayan bir bilgisayar donanım bileşenidir.

Ağ bağdaştırıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yönetici ayrıcalıklarıyla oturum açmış olmanız gerekir

“Ağ Bağlantıları” kullanılarak ağ bağdaştırıcısı nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır

Ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak için klavyenizde Win+R tuşlarına basın ve
ncpa.cpl
açılan Çalıştır penceresinde Enter↵ tuşuna basın.

Açılan Ağ Bağlantıları penceresinde, ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak için, istediğiniz ağ bağdaştırıcısına sağ tıklayın ve görüntülenen bağlam menüsünden Devre Dışı Bırak öğesini seçin.

Bir ağ bağdaştırıcısını etkinleştirmek için, Ağ Bağlantıları penceresinde istediğiniz (devre dışı) ağ bağdaştırıcısına sağ tıklayın ve görüntülenen bağlam menüsünde Etkinleştir ‘i seçin.

Aygıt Yöneticisi’ni kullanarak ağ bağdaştırıcısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Aygıt Yöneticisini istediğiniz şekilde açın.

Bir ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak için, Aygıt Yöneticisi penceresinde Ağ Bağdaştırıcıları düğümünü genişletin, ardından devre dışı bırakmak istediğiniz ağ bağdaştırıcısına sağ tıklayın ve görüntülenen bağlam menüsünde Aygıtı Dev re Dışı Bırak öğesini seçin.

Görüntülenen pencerede Evet‘e tıklayarak cihazı kapatmak istediğinizi onaylayın.

Bir ağ bağdaştırıcısını etkinleştirmek için, Aygıt Yöneticisi penceresinde Ağ Bağdaştırıcıları düğümünü genişletin, ardından bağlantısı kesilen ağ bağdaştırıcısına sağ tıklayın ve görüntülenen bağlam menüsünde Aygıtı Etkinleştir’i seçin.

Windows PowerShell kullanarak ağ bağdaştırıcısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Bu yöntem yalnızca Windows 8.1 ve Windows 10’da kullanılabilir.

Yapılması gereken ilk şey ağ bağdaştırıcısının adını bulmaktır, bunu yapmak için Windows PowerShell konsolunu yönetici olarak çalıştırın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-NetAdapter | format-list

Ad satırı ağ bağdaştırıcısının adını gösterir. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz ağ bağdaştırıcısının adını hatırlayın (bu örnekte Kablosuz ağ).

İstediğiniz ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak için PowerShell konsolunda aşağıdaki komutu çalıştırın:

Disable-NetAdapter -Name“Ağ bağdaştırıcısının adı” -Confirm:$false

Yukarıdaki komutta Ağ bağdaştırıcısı adını devre dışı bırakmak istediğiniz ağ bağdaştırıcısının gerçek adıyla değiştirin (örn. Kablosuz ağ). Bu örnekte, komut şu şekilde görünür:

Disable-NetAdapter -Name “Kablosuz ağ” -Confirm:$false

İstediğiniz ağ bağdaştırıcısını etkinleştirmek için PowerShell konsolunda aşağıdaki komutu çalıştırın:

Enable-NetAdapter -Name“Ağ bağdaştırıcısının adı” -Confirm:$false

Yukarıdaki komutta Ağ bağdaştırıcısı adını etkinleştirmek istediğiniz ağ bağdaştırıcısının gerçek adıyla değiştirin (örn. Kablosuz ağ). Bu örnekte, komut şu şekilde görünür:

Enable-NetAdapter -Name “Kablosuz ağ” -Confirm:$false

netsh yardımcı programını kullanarak ağ bağdaştırıcısını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Bu yöntem, bilgisayarın ağ yapılandırmasını görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlayan netsh (ağ kabuğu) komut satırı yardımcı programındaki komutları kullanır.

Bilmemiz gereken ilk şey ağ arayüzünün adıdır. Bunu yapmak için, komut satırını yönetici olarak çalıştırın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

netsh arayüz arayüzü göster

Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz ağ arayüzünün adını hatırlayın (bu örnekte Kablosuz ağ).

Ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

netsh arayüz set arayüz“Arayüzadı” devre dışı

Yukarıdaki komutta Arayüz adını devre dışı bırakmak istediğiniz ağ bağdaştırıcısının gerçek adıyla değiştirin (örn. Kablosuz ağ). Bu örnekte, komut şu şekilde görünür:

netsh arayüz set arayüzü “Kablosuz ağ” devre dışı

Ağ bağdaştırıcısını etkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

netsh interface set interface“Interface name” enable

Yukarıdaki komutta Arayüz adını etkinleştirmek istediğiniz ağ bağdaştırıcısının gerçek adıyla değiştirin (örn. Kablosuz ağ). Bu örnekte, komut şu şekilde görünür:

netsh interface set interface “Kablosuz ağ” enable

WMIC komutları kullanılarak ağ bağdaştırıcısı nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır

Bu yöntem Windows yönetim araç setindeki komutları kullanır.

İlk olarak, ağ bağdaştırıcısının dizin numarasını bulun. Bunu yapmak için, komut satırını yönetici olarak çalıştırın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

wmic nic get name, index

Ağ bağdaştırıcısının dizin numarasını not edin (bu örnekte 2).

Ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

wmic path win32_networkadapter where index=Indexnumber call disable

Yukarıdaki komutta dizin numarasını devre dışı bırakmak istediğiniz ağ bağdaştırıcısının gerçek numarasıyla değiştirin (örn. 2). Bu örnekte, komut şu şekilde görünür:

wmic path win32_networkadapter where index=2 devre dışı bırak çağrısı

Ağ bağdaştırıcısını etkinleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

wmic path win32_networkadapter where index=Indexnumber call enable

Yukarıdaki komutta dizin numarasını etkinleştirmek istediğiniz ağ bağdaştırıcısının gerçek numarasıyla değiştirin (örn. 2). Bu örnekte, komut şu şekilde görünür:

wmic path win32_networkadapter where index=2 call enable

Rate article
Windows 10, Microsoft haberleri, cihaz incelemeleri, kayıt defteri ve ince ayarlar
Add a comment