Windows PowerShell kullanarak sabit sürücü bilgileri nasıl alınır

Bilgileri

Sunulan materyal tüm kişisel bilgisayar kullanıcıları için yararlı olup, bilgilendirici ve eğitici niteliktedir.

Windows’ta diskler ve bölümler hakkında bilgi almanın çeşitli yolları vardır, örneğin Disk Yönetimi GUI yardımcı programını veya komut satırı yardımcı programı diskpart’ı kullanabilirsiniz.

Depolama modülü komutlarını kullanarak diskler ve bölümler hakkında bilgi alabilirsiniz. Windows PowerShell konsolunu çalıştırıp komutu çalıştırarak tüm Depolama modülü commandlet’lerinin bir listesini alabilirsiniz:

Get-Command -Module Storage

Diskler ve bölümler hakkında genel bilgi edinebileceğiniz ana komut setleri:

  • Get-PhysicalDisk fiziksel diskler, aygıt özellikleri hakkında bilgi sağlar.
  • Get-Disk, işletim sisteminin mantıksal düzeyindeki diskler hakkında bilgi görüntüler.
  • Get-Partition tüm disklerdeki bölümler hakkında bilgi görüntüler.
  • Get-Volume tüm disklerdeki birimler hakkında bilgi görüntüler.

Fiziksel diskler hakkında bilgi almak için şu komutu çalıştırın:

Get-PhysicalDisk

Mantıksal düzeydeki diskler hakkında bilgi almak için şu komutu çalıştırın:

Get-Disk

Tüm disklerdeki bölüm bilgilerini öğrenmek için şu komutu çalıştırın:

Get-Partition

Tüm disklerdeki birimler hakkında bilgi edinmek için şu komutu çalıştırın:

Get-Volume

Ardından, görsel algı açısından elde edilen bilgilerin nasıl iyileştirileceğini düşünün. Bunu yapmak için, gereksiz bilgileri kaldırabilir ve sürücü türü ve disk bölümleme gibi gerekli bilgileri ekleyebilir, ayrıca tablo sütunlarının genişliğini değiştirebilirsiniz.

Bunu yapmak için, sütunları içeriğin genişliğine göre hizalayarak tabloda istenen özellikleri görüntülemek için Format-Table komut aracını kullanın.

Örneğin, komutu çalıştırarak cihaz numarasını, modelini, sürücü tipini, veri yolu tipini ve boyutunu görüntüleyelim:

Get-PhysicalDisk | ft -AutoSize DeviceId,Model,MediaType,BusType,Size

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, Boyut sütunu bayt cinsinden görüntülenir.

Get-Disk, Get-PhysicalDisk komutlarını parametre olmadan çalıştırdığınızda, Toplam Boyut sütunu görüntülenir ve boyut gigabayt cinsindendir, ancak komutları parametrelerle çalıştırırsanız, özellikler listesinde yalnızca Bayt cinsinden Boyut bulunur.

Boyutu gigabayt cinsinden görüntülemek için şu komutu çalıştırın:

Get-PhysicalDisk | ft -AutoSize DeviceId,Model,@{Name=”Size, Gb”; Expression={$_.Size/1Gb}}

kullanarak boyut değerini bir tamsayıya yuvarlamak da mümkündür. [int] veri türünde, komut şu şekilde görünecektir

Get-PhysicalDisk | ft -AutoSize DeviceId,Model,@{Name=”Size, Gb”; Expression={[int]($_.Size/1GB)}}

Örneğin, komutu çalıştırarak disk bölümlemesinin sayısını, adını, boyutunu ve stilini görüntülemek için Format-Table ‘ı Get-Disk komut aracına da uygulayabilirsiniz:

Get-Disk | Format-Table -AutoSize Number,FriendlyName,Size,PartitionStyle

Burada da Boyut sütunu boyutu bayt cinsinden gösterir, ancak yukarıdaki örnekte olduğu gibi bölme işlemini uygulayarak, komutu çalıştırarak boyutu gigabayt cinsinden elde edebilirsiniz:

Get-Disk | Format-Table -AutoSize Number,FriendlyName,@{Name=”Size, Gb”; Expression={[int]($_.Size/1GB)}}

Ayrıca Get-Partition komutu için örneklere bakalım, örneğin 0 diskindeki tüm bölümleri görüntülemek için,
Bunu yapmak için şu komutu çalıştırın:

Get-Partition -DiskNumber 0

C bölümü hakkındaki bilgileri görüntülemek için şu komutu çalıştırın:

Get-Partition -DriveLetter C

Get-Volume komut aracına örnek olarak, komutu çalıştırarak C birimi hakkındaki bilgileri görüntüleyelim:

Get-Volume -DriveLetter C

Disk komutları hakkında daha fazla bilgiyi docs.microsoft.com ve technet.microsoft.com adreslerinde bulabilir veya yerleşik Windows PowerShell yardımını kullanabilirsiniz.

Rate article
Windows 10, Microsoft haberleri, cihaz incelemeleri, kayıt defteri ve ince ayarlar
Add a comment